Valikko Sulje

Historia

Historia

(Tekstin osia Paula Kankaanpää kirjoittamasta historiikista 1923-2003 Hubertusseuran 80 v juhlaan)

Hubertusseuran perustivat Ratsuväenprikaatin upseerit vuoden 1923 helmikuussa. Nimi oli silloin ”Hubertusklubi-Hubertusklubben” ja seuran tarkoitus oli ”järjestämällä yleisiä kilpailuja edistää ratsastus- ja metsästysurheilua maassa, sekä kohottaa innostusta niihin”.

Jo perustamisvuonna järjestettiin ensimmäiset metsästysesteratsastukset ja joka vuosi oli 
ratsastusviikkoja, joihin sisältyivät kaikki mahdolliset kilpailulajit. Ne olivatkin suurimmat sen ajan ratsastuskilpailut maassamme.


Alunperin Hubertusseura oli upseereiden yhdistys: 
”Klubin toimivaksi jäseneksi on oikeutettu ilman muuta jokainen Ratsuväkiprikaadiin kuuluva upseeri, lääkintä- ja eläinlääkintäupseeri, samoin prikaadista muihin joukko-osastoihin tai reserviin siirretyt upseerit”. 

Tämä on lainaus vuoden 1930 säännöistä, joissa sitten todetaan heidän perheisiinsä kuuluvien henkilöiden pääsevän kannattaviksi jäseniksi.

Vuonna 1941 tehtiin sääntömuutosesitys, jossa nimeksi ehdotettiin Hubertusseuraa. Seuran tarkoitukseksi kirjattiin ratsuväen kantahenkilökunnan fyysillisen kunnon ja kenttäkelpoisuuden kohottamisen. Erikoisesti seura pyrki edistämään Puolustuslaitoksen tarpeita tyydyttävän hevostyypin kehittämistä ja tunnetuksi saattamista.
 
Tavoite oli siis varsin mittava. Ehdotus ei vielä tässä vaiheessa ehtinyt virallistettavaksi, vaan vasta sotien jälkeen 20.4.1945 vuosikokous hyväksyi uudet säännöt. Tällöin nykyinen nimi virallistettiin, samoin lyhenne HubS. Merkittävää on, että näissä säännöissä ensimmäistä kertaa hyväksyttiin ”hevosurheiluun innostuneet siviilihenkilöt” seuran kannattaviksi jäseniksi. Sääntöuudistus hyväksyttiin vasta 3.1.1947 Oikeusministeriössä.


Hubertusseuran kunniapuheenjohtajat:
C.G. Mannerheim 
A. Ehrnrooth 
Risto Seppälä

Kunniajäsenet:
H. Alfthan 
Antero von Bagh 
G. Ehrnrooth 
H.O. von Essen 
Arvo Haanpää 
Paula Kankaanpää 
Eeva Koskenheimo 
E. Linder 
G. Palmroth 
J. Ruuskanen 
Risto Seppälä
A. Sundblad 
Pentti Varis
Kari Hämäläinen 
Tuija Poutanen
Raimo Pesu   

Puheenjohtajat:
1923-1927 G. Londen 
1928-1931 Georg Fredrik Palmroth 
1932-1940 Harry Uno Alfthan 
1941-1944 Hans Olof von Essen 
1945-1951 Adolf Ehrnrooth 
1952-1954 Alfons Sundblad 
1955           Kari Oula Tolvanen 
1956-1964 Risto Seppälä 
1965           Arvo Haanpää 
1966-1972 Risto Seppälä 
1973           Kaija Liira 
1974-1975 Antero Westergren 
1976-1979 Antero von Bagh 
1980-1981 Lauri Roine 
1982-1985 Antero von Bagh 
1986-1990 Antti Lares 
1991-1993 Paula Kankaanpää 
1994         Kari Välimaa 
1995-2002 Kari Hämäläinen 
2003-2008 Tuija Poutanen 
2009-2015   Pekka Kultanen
2016 –     Tuija Poutanen 
Kuva kopioituu täältä. Tutustumisen arvoiset sivut. Linkin takaa löytyy mm. hevosen hoitoon ja ratsastukseen liittyvää historiaa 1900-luvun vaihteesta Lappeenrannan Rakuunamäeltä, josta meidänkin seura on siis lähtöisin.