Valikko Sulje

Kentän ja maneesin käyttösäänöt

Hyvät maneesi- ja kenttätavat

 1. Kulku maneesin tapahtuu Kouvolan päädyn ovien kautta. Tallien kautta voivat tulla maneesiin vain Hubertusseura ry:n talleissa majoittuvat hevoset. Näin vältämme hevosperäisten tautien leviämistä talleista toisiin ja annamme rauhan tallissa majoittuville hevosille.
 2. Ratsastuskoulutuntien aikana maneesi on varattu lukujärjestyksen mukaisesti ratsastuskoulun ja yksityistallissa majoittuvien hevosten käyttöön siten kuin on ratsastuksen opettajan kanssa sovittu ennen tunnin alkua tai B-E linjan pääty on käytettävissä. Mikäli haluat ratsastaa tuntilaisten seassa, siitä tulee sopia ratsastuksen opettajan kanssa ennen tunnin alkua (vain yksi ratsukko kerrallaan),
 3. Tunti ennen ratsastuskoulutuntien alkua sekä tunti niiden loputtua on varattu vapaaseen ratsastukseen Hubertusseura ry:n tallissa majoittujille.
 4. Maneesivaraukset henkilökohtaisen valmentajan tunneille on tehtävä hyvissä ajoin, vähintään 2 päivää ennen tapahtumaa. Estevalmennukset varaavat koko maneesin turvallisuussyistä ja valmennuksen aikana voi ratsastaa vain kokenut ratsastaja valmentajan erityisellä luvalla.
 5. Kouluvalmennukseen riittää osa maneesista ja kouluvalmennuksia pienelle määrälle ratsukoita voi järjestää hyvässä sovussa rinnakkain. Jos kyseessä on kouluohjelman harjoittelu, niin se pitää ilmoittaa varauksessa, jolloin koko maneesin voi ottaa harjoiteltavan kouluohjelman mukaisesti käyttöön.
 6. Valmennuksissa voi käyttää seuran estekalustoa. Estekalusto tulee koota valmennuksen jälkeen säilytyspaikkaan hyvään järjestykseen. Maapuomeina voi käyttää vain vanhoja kuluneita puomeja.
 7. Maneesimaksu pitää olla maksettuna ennen maneesin ja kenttien käyttöä. Jos maneesimaksu maksetaan vuosimaksuna, niin se tulee maksaa 28.2. mennessä.
 8. Kaupallisen valmennustilaisuuden järjestämiseen tarvitaan aina Hubertusseura ry:n hallituksen lupa ja ajankohta sovitetaan siten, että
  • aluevalmennukset
  • kilpailut
  • klinikkatyyliset valmennukset ja kurssit
  • muut seuran järjestämät tilaisuudetovat etusijalla. Näiden mahdolliset aikataulumuutokset yliajavat kaikki valmennukset.
  • Kaupallisella valmennuksella tarkoitetaan valmennusta, joka on avoin myös muille kuin Hubertusseura ry:n lisensseillä kilpaileville ratsukoille tai valmennustapahtuma varaa yli tunnin kahtena peräkkäisenä päivänä maneesi- tai kenttäaikaa.
 9. Irtohypytysaika on varattava samoin kuin valmennukset.
 10. Maneesin ja kenttien huoltotoimenpiteet ovat aina etusijalla. Ja silloin ratsukoiden tulee siirtyä pois huollettavalta kentältä tai maneesista.
 11. Hevosia voi juoksuttaa vain kysymällä luvan muilta maneesissa ratsastavilta.
 12. Lanta pitää kerätä pois mahdollisimman pian. Jos lantakärry on täysi, niin käy tyhjentämässä kärry jompaankumpaan lantalaan.
 13. Kenttien ja maneesin valot tulee sammuttaa käytön loputtua ja ulkokentän valaistusta ei saa pitää päällä valoisaan aikaan.
 14. Jos jokin asia askarruttaa, niin aina kannattaa kysyä ratsastuskoulun opettajilta, kokeneemmalta ratsastajalta tai varauksiin liittyen puheenjohtajalta tai hallituksen jäseniltä.
 15. Jos maneesin tai kenttien varustus, estekalusto tai kiinteistö vaurioituu käytön aikana, siitä on välittömästi ilmoitettava seuran puheenjohtajalle. Mikäli vaurio voi aiheuttaa vaaraa muille, niin ko. vaurioitunut paikka tai kalusto pitää eristää. Esimerkiksi haljennut estepuomi pitää viedä pois ehjien puomien seasta.

Hubertusseura ry 18.1.2022

*muutettu 1.1.2018